Agape dragoste

versete biblice despre Agape dragoste

trebuie să avem același tip de iubire pe care Isus Hristos a avut pentru noi, care este agape dragoste. O persoană cu dragoste agape nu spune niciodată ce este în ea pentru mine sau această persoană nu merită. Agape dragostea nu este prieten, sexual, sau dragoste frățească, dar este iubire de sacrificiu. Arată acțiune.

atunci Când ne sunt mereu îngrijorat de sine niciodată nu vom avea acest tip de dragoste., Trebuie să ne smerim înaintea Domnului și să-i punem pe alții înaintea noastră. iubirea agape a lui Dumnezeu este în credincioși. Faceți toate lucrurile cu dragostea lui Dumnezeu așteptând nimic în schimb.

Citat

  • „Dumnezeu te iubește fără nici un motiv.”

Dumnezeu este iubire agape

vedem o imagine perfectă a iubirii lui Dumnezeu în crucea lui Isus Hristos. Nu suntem destul de buni. Dumnezeu dorește perfecțiunea și noi toți cad scurt. Suntem răi în fața unui judecător Sfânt. Dumnezeu ar fi iubitor să ne trimită în iad pentru că suntem răi., Dumnezeu l-a zdrobit pe fiul său perfect pentru că nu merita oamenii. Cei care sunt mântuiți sunt regenerați și sunt făcuți sfinți lui Dumnezeu. Sângele lui Isus este suficient. Pocăiți-vă și încredeți-vă în Hristos. Isus este singura cale.

1. 1 Ioan 4: 8-10 cine nu iubește nu cunoaște pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Dumnezeu ne-a arătat dragostea lui trimițându-l pe Singurul Său Fiu în lume, astfel încât să putem avea viață prin el. Aceasta este dragostea: nu că l-am iubit pe Dumnezeu, ci că ne-a iubit și a trimis pe fiul său să fie plata pentru păcatele noastre.

2., Ioan 3: 16 Căci Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, încât a dat pe Singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

Dumnezeu ne-a dat dragoste agape.

3. Romani 5: 5 acum, această speranță nu ne dezamăgește, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre de Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.

4. Ioan 17: 26 le-am făcut cunoscut numele tău și voi continua să-l fac cunoscut, astfel încât dragostea pe care o ai pentru mine să fie în ei și eu însumi să fiu în ei.

5., 2 Timotei 1:7 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate, ci unul de putere, iubire și autodisciplină.

Agape dragostea l-a făcut pe Isus să-și sacrifice viața pentru noi.

6. Apocalipsa 1:5 și de la Isus Hristos. El este martorul credincios al acestor lucruri, primul care a înviat din morți, și conducătorul tuturor împăraților lumii. Toată slava Celui care ne iubește și ne-a eliberat de păcatele noastre vărsându-și sângele pentru noi.

7. Romani 5: 8-9 dar Dumnezeu își demonstrează dragostea pentru noi prin faptul că Mesia a murit pentru noi în timp ce noi eram încă păcătoși., Acum, că am fost îndreptățiți prin sângele lui, cu cât mai mult vom fi mântuiți de mânie prin el!

8. Ioan 10: 17-18 ” Tatăl Mă iubește pentru că îmi sacrific viața, ca să o pot lua înapoi. Nimeni nu-mi poate lua viața. O sacrific voluntar. Căci am Autoritatea de a o pune Când vreau și, de asemenea, să o iau din nou. Căci aceasta este ceea ce a poruncit Tatăl meu.”

ce spune Biblia?

9. Ioan 15: 13 dragostea mai mare nu are pe nimeni decât aceasta, că cineva își dă viața pentru prietenii săi.

10., Romani 5:10 Căci dacă, în timp ce am fost dușmanii lui Dumnezeu, am fost împăcați cu el prin moartea fiului său, cu cât mai mult, fiind împăcați, vom fi mântuiți prin viața lui!

trebuie să arătăm dragostea agape fraților și surorilor noastre.

11. 1 Ioan 3: 16 știm ce este dragostea adevărată pentru că Isus și-a dat viața pentru noi. Așadar, ar trebui să renunțăm și la viața noastră pentru frații și surorile noastre.

12. Efeseni 5: 1-2 prin urmare, fiți imitatori ai lui Dumnezeu, ca niște copii dragi., Și umblați în dragoste, așa cum și Mesia ne-a iubit și ne-a dat pe sine pentru noi, o jertfă jertfitoare și parfumată lui Dumnezeu.

13. Ioan 13: 34-35 vă dau o poruncă nouă—să vă iubiți unii pe alții. Așa cum v-am iubit, și voi trebuie să vă iubiți unii pe alții. Toată lumea va ști prin aceasta că sunteți discipolii mei—dacă aveți dragoste unii pentru alții.

14. Galateni 5: 14 Căci întreaga lege poate fi rezumată în această singură poruncă: „iubește-ți aproapele ca pe tine însuți.”

trebuie să arătăm Agape dragoste față de Dumnezeu. Acest lucru va duce la ascultarea lui.

15., Ioan 14: 21 cel care are poruncile Mele și le păzește este cel care mă iubește. Cel care mă iubește va fi iubit de tatăl meu, Iar eu, de asemenea, îl voi iubi și mă voi dezvălui lui.

16. Ioan 14: 23-24 Isus i-a răspuns: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Atunci Tatăl Meu îl va iubi și vom merge la el și ne vom face casa în el. Cel care nu mă iubește nu-mi păstrează cuvintele. Cuvintele pe care mi le spui nu sunt ale mele, ci vin de la Tatăl care m-a trimis.

17., Matei 22: 37-38 Isus i-a spus: trebuie să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Aceasta este cea mai mare și cea mai importantă poruncă.

memento-uri

18. Galateni 5: 22 dar rodul Duhului este iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, blândețea, bunătatea, credința.

19. Romani 8: 37-39 nu, în toate aceste lucruri suntem mai mult decât biruitori prin cel care ne-a iubit., Căci Sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici căpeteniile, nici puterile, nici lucrurile prezente, nici lucrurile viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici orice altă creatură, nu ne vor putea despărți de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Isus, Domnul nostru.

20. Filipeni 2: 3 să nu se facă nimic prin ceartă sau slavă deșartă; ci, în smerenie a minții, fiecare să se prețuiască mai bine decât ei înșiși.

un soț trebuie să arate dragoste agape soției sale.

21., Efeseni 5: 25-29 soților, iubiți-vă soțiile așa cum Mesia a iubit Biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o facă sfântă curățând-o, spălând-o cu apă și cuvântul, și să-și prezinte biserica în toată gloria ei, fără pată sau rid sau nimic de acest fel, dar sfânt și fără vină. În același mod, soții trebuie să-și iubească soțiile așa cum își iubesc propriile trupuri. Un bărbat care își iubește soția se iubește pe sine. Căci nimeni nu și-a urât vreodată propriul trup, dar el îl hrănește și îl îngrijește cu tandrețe, așa cum face Mesia Biserica.

22., Coloseni 3: 19 soților, iubiți-vă nevestele, și nu fiți amărâți împotriva lor.

Exemple

23. Luca 10: 30-34 după o analiză atentă, Isus a răspuns: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon când a căzut în mâinile bandiților. L-au dezbrăcat, l-au bătut și au plecat, lăsându-l pe jumătate mort. Din întâmplare, un preot călătorea pe acel drum. Când l-a văzut, a trecut pe partea cealaltă. În mod similar, un descendent al lui Levi a venit în acel loc. Când l-a văzut pe om, a trecut și pe partea cealaltă., Dar, în timp ce călătorea, un Samaritean a dat peste el. Când Samariteanul l-a văzut, a fost mișcat de compasiune. Sa dus la el și și-a bandajat rănile, turnând ulei și vin pe ele. Apoi l-a pus pe propriul său animal, l-a dus la un han și a avut grijă de el.”

24. Romani 9: 1-4 spun adevărul pentru că aparțin lui Mesia nu mint, iar conștiința mea o confirmă prin Duhul Sfânt., Am o durere profundă și o durere neîncetată în inima mea, căci aș putea dori ca eu însumi să fiu condamnat și tăiat de la Mesia de dragul fraților mei, al poporului Meu, care sunt Israelieni. Ale lor sunt înfierea, slava, legămintele, darea Legii, închinarea și făgăduințele.

25. Exod 32: 32 dar acum, dacă va ierta doar păcatul lor—dar dacă nu, șterge numele meu din înregistrarea ați scris!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *