23 încurajarea versetelor biblice despre Ajutor


Versete biblice utile

Psalmul 46:1

„Dumnezeu este refugiul și tăria noastră, un ajutor foarte prezent în probleme. Psalmul 68: 6 ” Dumnezeu stabilește familiile solitare; el scoate pe cei care sunt legați în prosperitate; dar cei răzvrătiți locuiesc într-un pământ uscat. Proverbe 3: 5-6″Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te sprijini pe propria ta înțelegere; recunoaște-l în toate căile Tale și el îți va îndrepta cărările., Matei 7: 7 ” întrebați și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide.”Citiți mai multe despre acest verset.Evrei 4: 15-16 ” pentru că nu avem un mare preot care să nu poată simpatiza cu slăbiciunile noastre, dar a fost în toate punctele ispitit așa cum suntem, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu îndrăzneală de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru a ajuta la timp de nevoie.”

Evrei 13:5-6

” conduita voastră să fie lipsită de lăcomie; să vă mulțumiți cu lucrurile pe care le aveți., Căci el însuși a spus, ” nu te voi părăsi și nici nu te voi părăsi.”Deci, putem spune cu îndrăzneală:” Domnul este ajutorul meu; nu mă voi teme. Ce-mi poate face omul?Deuteronom 33: 26 ” nu este nimeni ca Dumnezeul lui Ieshurun, care călărește cerurile pentru a vă ajuta și în Excelența Sa pe nori.”

1 Cronici 4:10

„Și Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel, spunând, ‘Oh, că m-Ai binecuvântat, și mări teritoriul meu, că mâna Ta va fi cu mine, și că Te-ar ține-mă de cel rău, că eu nu pot provoca dureri! Dumnezeu i-a dat ceea ce a cerut.,”

2 Cronici 14:11

„Asa a strigat către Domnul, Dumnezeul său, și a spus:” Doamne, nu este nimic pentru tine să ajuți, fie cu mulți, fie cu cei care nu au putere; ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, pentru că ne sprijinim pe tine și în numele tău mergem împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru; nu lăsa omul să prevaleze împotriva ta!Psalmul 10:14″dar ați văzut, pentru că observați necazurile și durerea, să le răsplătiți cu mâna voastră. Cel neajutorat se încredințează vouă; voi sunteți ajutorul orfanului., Psalmul 27: 9 „nu-ți ascunde Fața de mine; nu-ți întoarce slujitorul în mânie; ai fost ajutorul meu; nu mă părăsi și nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Psalmul 37: 40 și Domnul îi va ajuta și îi va izbăvi; el îi va izbăvi de cei răi și îi va mântui, pentru că se încred în el.”dar eu sunt sărac și nevoiaș; totuși Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul meu și Eliberatorul meu; nu întârzia, Dumnezeul meu. Psalmul 60: 11 ” dă-ne ajutor din necaz, Căci ajutorul omului este inutil., Psalmul 63: 7 ” pentru că ai fost ajutorul meu, de aceea mă voi bucura în umbra aripilor Tale. Psalmul 72: 12 Căci el va izbăvi pe cei nevoiași când strigă, pe cei săraci și pe cel care nu are ajutor. Psalmul 115: 11″voi, care vă temeți de Domnul, aveți încredere în Domnul; El este ajutorul și scutul lor.”Citiți mai multe despre acest verset.Psalmul 121:2″ajutorul meu vine de la Domnul, care a făcut cerul și pământul. Psalmul 146: 5 ” fericit este cel care are Dumnezeul lui Iacov pentru ajutorul său, a cărui speranță este în Domnul Dumnezeul său., Isaia 41: 10 ” nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te speria, căci Eu sunt Dumnezeul tău. Te voi întări, da, te voi ajuta, te voi susține cu mâna dreaptă dreaptă. Isaia 41: 13″căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, îți voi ține mâna dreaptă, zicându-ți:” nu te teme, te voi ajuta.Marcu 9: 24 „imediat tatăl copilului a strigat și a spus cu lacrimi:” Doamne, cred; ajută-mi necredința!”Citiți mai multe despre acest verset.,Ioan 14: 26 ” Dar ajutorul, Duhul Sfânt, pe care Tatăl îl va trimite în numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce în amintire toate lucrurile pe care vi le-am spus.”Citiți mai multe despre acest verset.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *